Fietsen is Groen

Een fiets is een ideaal vervoersmiddel vanuit het oogpunt van energie, duurzaamheid en milieu. Het kost weinig grondstoffen en energie om een fiets te maken. Bovendien gaat een fiets lang mee, vergt weinig onderhoud en neemt weinig ruimte in beslag. Verder is er geen brandstofverbruik (behalve in uw eigen lijf) en uitstoot van schadelijke gassen.

Meer fietsen betekent ook:

  • minder uitlaatgassen
  • minder (auto)wegen
  • minder ruimtebeslag voor parkeren
  • minder aantasting van de natuur
  • minder geluids- en verkeershinder

Elke autokilometer is goed voor gemiddeld zo’n 200 gram COuitstoot. Zoals bekend is CO2 een gevaarlijk broeikasgas. Om het milieu te sparen, moet het autogebruik drastisch gereduceerd worden. Wordt de auto bijvoorbeeld minder gebruikt voor korte afstanden, dan kan het internationale streven naar minder CO2-uitstoot in Nederland gemakkelijk gehaald worden.

Veertig procent van de autoritten is korter dan vijf kilometer. Jaarlijks zijn er tegen de vijfhonderd miljoen autoritjes korter dan 7,5 km voor het woon-werkverkeer. Doen we vijf procent daarvan op de fiets, dan scheelt dat veertig miljoen liter brandstof, ofwel zo`n tachtig miljoen kilo CO2.

Een slecht milieu heeft ook effecten op de gezondheid van mensen. Luchtverontreiniging leidt tot (licht) verhoogde kansen op aandoeningen aan het hart, de bloedvaten, en de luchtwegen. Daarnaast doemen er gezondheidsrisico’s op die verband houden met de klimaatverandering. Denk hierbij aan toename van infectieziekten, allergieën, (stedelijke) hittestress, zomersmog en overstromingsrisico’s (Balans van de Leefomgeving 2010, RIVM). Duurzame ontwikkeling in eigen land is daarom een belangrijk doel van fietsen naar het werk. Bovendien wordt het eigen fietsgedrag in de campagne direct verbonden met duurzame projecten in ontwikkelingslanden.

Fietsen is goedkoop

Een auto kost tegenwoordig ongeveer 35 eurocent per kilometer (Nibud 2012). Een fiets kost iets minder dan 7 eurocent per kilometer. Dat is inclusief aanschaf, verzekering, regenkleding, reparaties, schade en onderhoud. Bij 3.500 kilometer is de auto bijna negenhonderd euro per jaar duurder. U legt deze afstand af als u in een fulltime-baan heeft, en dagelijks 8 kilometer heen en 8 kilometer terugrijdt op zo`n 220 dagen per jaar. De gemiddelde woon-werkafstand in Nederland bedraagt iets meer dan acht kilometer.

Fietsen is snel

Op de korte afstand en zeker in stedelijke gebieden is fietsen sneller dan autorijden. Bij langere afstanden in het woon-werkverkeer kan de combinatie van openbaar vervoer en vouw- of OV-fiets u snel op uw plek brengen. Naar een geschikte parkeerplaats zoeken is dan overbodig.