Uitleg berekeningen

Op deze pagina staat de uitleg behorend bij de gemaakte berekeningen van de resultaten. De uitleg is ingedeeld naar de resultaten op het dashboard van de fietser.

 

Fietskilometers

Woon-werkverkeer

Het totaal aantal fietskilometers in het woon-werkverkeer is de optelsom van de door u zelf ingevoerde fietskilometers voor en van en naar het werk in het nu lopende jaar.

Overig (recreatief)

Overige fietsritten zijn alle fietsritten die niet voor het werk zijn, of van of naar de werkplek gaan . U rijdt dan bijvoorbeeld naar de winkel, sportclub, bibliotheek, kennissen of gewoon voor uw plezier, etc. Recreatieve kilometers vallen hier ook onder. Het getal is de optelsom van de door u zelf ingevoerde fietsritten in het nu lopende jaar.

Totaal

Dit is de optelsom van alle door u geregistreerde fietskilometers, zowel bij het woon-werkverkeer als bij overige fietsritten.

Milieu

Vermeden CO2-uitstoot woon-werkverkeer (in kg)

Bij de verbranding van benzine of dieselolie in de automotor komt CO2 vrij. Dat gebeurt bij de verbranding van alle fossiele brandstoffen. Een auto stoot gemiddeld 200 gram CO2 uit per kilometer. In deze campagne wordt ervan uitgegaan dat de fietskilometers in het woon-werkverkeer in principe auto vervangend zijn. U laat de auto staan en stapt op de fiets en daarmee vermijdt u dan 200 gram CO2 emissie per fietskilometer.

Vermeden CO2-uistoot overig (in kg)

Voor de vermeden CO2 uitstoot bij overige fietsritten wordt uitgegaan van 100 gram CO2 per gefietste kilometer. Voor de overige fietsritten geldt dat slechts een deel van deze fietskilometers is aan te merken als auto vervangend. Aangezien men hier normaal gesproken ook al de fiets voor pakt. Daarom wordt bij de categorie ‘overige fietskilometers’ niet een vermeden CO2 uitstoot van 200 gram per fietskilometer gehanteerd, maar de helft daarvan; 100 gram CO2 per fietskilometer.

Vermeden CO2-uitstoot totaal (in kg)

Dit is de optelsom van de vermeden CO2-uitstoot van al uw fietsritten. Voor fietsritten in het woon-werkverkeer geldt een vermeden CO2 uitstoot van 200 gram per kilometer. Voor alle overige fietsritten geldt een vermeden CO2 uitstoot van 100 gram. Het uitgangspunt hierbij is dat slechte een deel van de overige fietsritten als auto vervangend aangemerkt kan worden.

Aantal bomen voor CO2 compensatie totaal

Hier wordt uw fietsprestatie vergeleken met die van een boom. Beide zaken – vermindering CO2 uitstoot door fietsen en opslag van CO2 in biomassa – zijn goed voor het milieu. Uw fietsprestaties worden vergeleken met het CO2 opslagvermogen van bomen. We moeten 100 km fietsen om de CO2-prestatie van één boom te evenaren. De vermeden CO2 emissie van één fietskilometer komt overeen met de jaarlijkse CO2 opnamecapaciteit van 0,01 bomen. Dit gegeven wordt gebruikt in de berekening van uw score.

Verkleining Ecologische Voetafdruk (in m2)

In het model van de mondiale voetafdruk is berekend dat er momenteel voor elke wereldbewoner 1,8 hectare aan natuurlijke bronnen beschikbaar is. De berekende voetafdruk van elke wereldbewoner is echter 2,3 ha groot. Door te fietsen in plaats van de auto te nemen verklein je je persoonlijke voetafdruk. In het rekenmodel van de voetafdruk staat 1000 autokilometers gelijk aan 0,1 hectare oftewel 1000 m2. Door 1 kilometer te fietsen in plaats van auto te rijden verklein je derhalve de persoonlijke voetafdruk met 1 m2. Dit getal wordt in de fietsscore meegenomen en wordt alleen berekend over woon-werk verkeer, aangezien recreatief fietsen niet perse duidt op een verkleining van ecologische voetafdruk, daar grote kans bestaan dat men anders ook de fiets zou pakken.

Gezondheid

Verbrande calorieën (per fietskilometer)

Bij elke beweging – dus ook bij fietsen – zetten we brandstof om in energie. Op de fiets verbranden we, bij een snelheid van 15 km, gemiddeld 400 kcal per uur, oftewel zo’n 30 kcal per fietskilometer. Deze waarde is dan ook standaard ingevuld bij uw dashboard fietsscore.

De werkelijke calorieverbranding is afhankelijk van een aantal individuele factoren, zoals geslacht, gewicht en fietssnelheid. Om de calorieverbranding per kilometer beter op uw persoonlijke inspanning af te stemmen, kunt u gebruik maken van onderstaande tabel. U kunt de standaardwaarde van 30 kcal vervangen door uw persoonlijke waarde.

Gewicht
in kg.
Fietssnelheid
15 km/u 20 km/u 25 km/u
60222427
70252831 
80283236
90313640
100354045

Verbrande calorieën (per dag in woon-werkverkeer)

De optelsom van tweemaal uw woon-werk afstand (heen en terug) wordt vermenigvuldigt met het aantal calorieën dat verbrand wordt per fietskilometer.

Brandstof

Bespaarde brandstof woon-werkverkeer (in liters)

U bespaart gemiddeld 0,07 liter brandstof per kilometer als u fietst en de auto laat staan. Voor de berekening is uitgegaan van een brandstofverbruik van 1:15 ofwel 6,7 liter per 100 km.

Besparing in geld (in €)

De optelsom van uw geregistreerde woon-werk fietskilometers wordt vermenigvuldigd met €0,35. Uitgangspunt is dat de gemiddelde autokosten € 0,45 (inclusief brandstof) per km bedragen. Hier worden de gemiddelde fietskosten (onderhoud, etc.) van €0,10 per km vanaf getrokken. Dit komt op een totaal bedrag van € 0,35 dat u bespaart per gefietste kilometer.