Spookfietsen: niet zomaar toestaan maar infrastructuur aanpassen

14-03-2016 Tegen de richting in fietsen op het fietspad, dat moet in sommige gevallen gewoon mogen, zo concludeert een onderzoeker van ingenieursbureau Arcadis en het ROV Oost-Nederland in De Telegraaf. De Fietsersbond kan een heel eind in zijn redenering meegaan, maar trekt toch een iets andere conclusie: als er zoveel mensen spookfietsen, dan is dat een signaal dat het fietsnetwerk niet functioneert en moet de infrastructuur aangepast worden.

Redenen
Spookfietsen is op fietspaden een veel voorkomend probleem. Het onderzoek van Arcadis vermeldt fietspaden waar soms meer fietsers de verkeerde kant op fietsen dan de goede kant op. Volgens de Fietsersbond moet in zo’n geval goed gekeken worden naar de infrastructuur. Directeur Saskia Kluit: “Mensen gaan meestal spookfietsen om een heel duidelijke reden. Ze willen bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt vermijden, de oversteekplaats ligt op een verkeerde plek of ze moeten lang omrijden. Los dat probleem op en het aantal spookfietsers daalt meteen. Is er niet zo’n duidelijke oplossing, dan kunnen gemeenten overwegen om er officieel een tweerichtingsfietspad van te maken. Dan moet het fietspad verbreed worden en de aansluiting op kruispunten verbeterd.”

Maatwerk
Zomaar overal het spookfietsen toestaan of gedogen is volgens de Fietsersbond niet nodig en geen oplossing. Kluit: “Fietspaden aanleggen is maatwerk. Je moet per situatie heel goed kijken wat de veiligste oplossing is. Tweerichtingsfietspaden hebben ook nadelen, zeker als ze onderbroken worden door straten waar auto’s rijden. Het veiligste is om niet tegen de richting in te fietsen, en kaart het fietspad waar je vindt dat het onveilig is aan bij de gemeente, bijvoorbeeld via het Fietsersbond Meldpunt.”