Ruim de helft openbare ruimte gereserveerd voor auto’s

10-08-2017 Fietsers en voetgangers krijgen aanzienlijk minder ruimte toebedeeld in de stad dan automobilisten. Dat stelt Milieudefensie op basis van een onderzoek van Adviesbureau Geodan.

Dat bureau heeft voor Milieudefensie de verdeling van de ruimte op straat in 20 100.00plus-gemeenten geanalyseerd aan de hand van geografische data. Per gemeente is bekeken hoeveel vierkante meters weg voor auto’s, fietsers of wandelaars beschikbaar is.

Uit het onderzoek blijkt, zoals te verwachten valt, dat gemeenten de meeste ruimte reserveren voor auto’s. Op de tweede plaats staan de voetgangers, dan volgen fietsers.

In de onderzochte steden is 12% van de ruimte op straat gereserveerd voor de fiets. Voor auto’s is dat 55%, bijna 20% van deze ruimte voor auto’s gaat op aan parkeerplaatsen.

Voor voetgangers is door de bank genomen één derde van de straat beschikbaar.

Er zijn ook wijken waar de ruimte heel anders verdeeld is dan gemiddeld in Nederland. Op de website van Milieudefensie is te zien hoe wijken scoren. Door het invoeren van een postcode wordt duidelijk hoe de ruimteverdeling in ieders wijk is. Ook laat de site zien hoeveel extra parken de wijk er -hypothetisch- bij zou kunnen krijgen als er meer gefietst en gewandeld zou worden zodat er minder ruimte voor auto’s nodig is.

Bron: Verkeersnet.nl