Resultaten 2017 in beeld

22-01-2018 Fietsen Scoort stimuleert werknemers de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te gaan. Deelnemers van Fietsen Scoort registreerden in 2017 ruim 8 miljoen fietskilometers. De geregistreerde kilometers woon-werkverkeer leverden € 22.767,35 op voor de projecten van CooP Africa.

Vaker de fiets pakken is goed voor de gezondheid en het milieu. Fietsen draagt bij aan CO₂-reductie en het tegengaan van klimaatverandering wereldwijd. Deelnemende werkgevers kunnen de gefietste kilometers van hun werknemers sponsoren. Met de opbrengst hiervan steunt Fietsen Scoort de fietsprojecten van CooP Africa. CooP Africa zet de fiets in als instrument tegen armoede.

Resultaten
In 2017 fietsten de deelnemers ruim 8 miljoen kilometer, oftewel 200 maal de wereld rond. Hierdoor kwam 950.000 kilo CO₂ niet in de atmosfeer terecht, hebben deelnemers flink geld bespaard, gewerkt aan hun eigen gezondheid en de mondiale voetafdruk verkleind.

Koplopers
Alle bedrijfsresultaten zijn terug te vinden op de website, met gegevens per provincie en de top-10 bedrijven over 2017. In de bedrijventop-3 met het meeste aantal fietskilometers staan: 1.Nederlandse Gasunie NV 2. EPZ Zeeland 3. Gemeente Stichtse Vecht.

Van alle provincies werden in Zeeland vorig jaar de meeste woon-werk kilometers voor Fietsen Scoort gefietst. De Zeeuwse top-3 van werkgevers met het meeste aantal kilometers op de teller wordt gevormd door 1. EPZ Zeeland 2. Eastman Chemical Middelburg 3. Gemeente Veere.