Nationale FietsTelWeek 2015

01-09-2015 Hoeveel kilometers fiets jij in één week? De eerste Nationale FietsTelweek gaat 14 september van start. Nederland is fietsland bij uitstek. Fietsen zit in onze genen. Hoe Nederlandprecies fietst is echter nog steeds niet goed bekend. Daarom gaat in september de Nationale FietsTelweek van start; fietsbewegingen in kaart brengen dóór fietsers met behulp van GPS-data via smartphones. Dit brengt een langgewenste én essentiële schat aan informatie oplevert voor hen die veel invloed hebben op het fietsklimaat in Nederland: de fietsbeleidsmakers bij gemeentes, provincies, regio’s en het Rijk.

App downloaden
Doel is om zoveel mogelijk fietsers mee te laten doen door een app te laten downloaden die automatisch in de derde week van september de fietsbewegingen registreert. De fietsers werken mee aan het daadwerkelijk ‘tellen’ van fietsbewegingen. De deelnemers maken bovendien kans op én leuke fietsprijzen – én leveren een belangrijke bijdrage aan waar het de beleidsmakers om gaat: fietsdata en verplaatsingsgedrag van de fietser. De privacy van de deelnemers staat hoog in het vaandel van de initiatiefnemers. Daarom worden data geanonimiseerd en zijn daarmee niet herleidbaar.

Inzicht in fietsbewegingen
Deze data levert inzichten over onder meer welke routes fietsers kiezen, gemiddelde fietssnelheden, fietsdichtheden, hoeveel vertragingen er zijn bij verkeerslichten, waar zich fietsfiles vormen en bijvoorbeeld of fietssnelroutes écht werken. Bij beleidsmakers op fietsgebied ontbraken deze inzichten tot nu toe – anders dan bij automobilisten waar GPS-data al veel langer verzameld wordt.

Bron: Keypoint.eu