Inschrijving Innovatieprijs Tour de Force 2018

19-02-2018 Welke vindingen en innovaties helpen fietsers en het fietsen vooruit? De Tour de Force wil het heel graag weten en heeft een innovatieprijsvraag uitgeschreven.

Innovatieprijs
Tour de Force is eensamenwerking van allerlei organisatiesdie zich met fietsen bezig houden (waaronder de Fietsersbond). De frietzak en de banaanwonnen vorig jaar de innovatieprijsvraag. Opvallende namen voor simpele innovaties die meteen de drukte op Amsterdamse fietspaden verminderden. De gemeente Amsterdam besloot de opstelruimte bijstoplichtenbreder te maken, in de vorm van een frietzak. Bij groen licht kunnen dan meer fietsers tegelijk vertrekken. Voordat ze bij de overkant zijn, vloeit de stroom weer soepeltjes samen tot de normale breedte van het fietspad (de punt van de frietzak). Een andere manier om ruimte te winnen, is het verkleinen van verkeerseilanden door ze banaanvormig te maken (de banaan).

Meer fietskilometers
De Tour de Force is op zoek naar meer van dit soort slimmigheden. En die zijn hard nodig want het samenwerkingsverband – waar ook de Fietsersbond deel van uit maakt – heeft zichzelf ten doel gesteld het aantal fietskilometers binnen tien jaar met maar liefst een vijfde te verhogen. Aan wat voor soort innovaties moet je denken? Het kan over aanpassingen aan het fietspad gaan, zoals de winnaar van vorig jaar. Maar ook ingenieuze fietsenrekken, innovatieve fietsen, slimme (fiets)verlichting, handige apps,slimme verkeerslichten,deelfietsen, naadloze aansluitingen van de fiets op trein of bus,fietsnavigatieof een manier omfietsdiefstalte verminderen. Van alles is mogelijk.

Meedoen
Iedereen kan inzenden (tot 27 april) voor de Innovatieprijs 2018 via de website van de Tour de Force

Bron: Fietsersbond.nl