Informatievoorziening Fietsen Scoort

20-04-2012 De landelijke campagne 'Fietsen Scoort voor een beter klimaat' biedt werknemers een concreet handelingsperspectief om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Eind 2011 hebben wij een online enquête gehouden met 22 vragen onder de deelnemers van Fietsen Scoort. Veel deelnemers hebben de enquête ingevuld, waardoor wij een getrouw beeld hebben gekregen van de deelnemers aan Fietsen Scoort.

Enkele uitkomsten zijn:

Gemiddeld fietst men 5 km per dag.

Leeftijd: deelnemers in de groep ouder dan 35 jaar, zijn het hoogst vertegenwoordigd.

Informatie op website: uit de respons blijkt dat de informatie op de website als goed wordt beschouwd, hoewel we zien dat er verbeteringen mogelijk zijn.

Op kennisniveau is verbetering zichtbaar. De relatie tussen mobiliteit en klimaatverandering wordt herkend. Het aantal deelnemers dat na deelname aan de campagne meer kennis heeft over mobiliteit en klimaatverandering groeit (13%).

Een ruime meerderheid (meer dan 95%) staat positief tegenover internationale samenwerking. Het zijn vooral de grotere ontwikkelingsorganisaties die bekend zijn. De bekendheid met particuliere initiatieven is laag.

Deelnemers van Fietsen Scoort maken van diverse mogelijkheden gebruik om bij te dragen aan een duurzame wereld. Fietsen staat daarbij bovenaan, gevolgd door energiezuinige maatregelen.

In juni wordt er weer een enquête uitgezet. Wij hopen dat u dan ook weer in grote getale meedoet. Hiermee kunnen we onze informatievoorziening verbeteren.