Green Charcoal

16-03-2016 Vorig jaar ontving Stichting Lejofonds een bijdrage van Fietsen Scoort voor hun project ‘Green Charcoal‘ in Oeganda. Bestuurslid Leo Annyas deelt met ons de behaalde resultaten:

"Het Lejofonds is actief in het Mukono district in Oeganda, in en rond de dorpen Seeta Nazigo en Nkonkonjeru. Dit is een plattelandsgebied waar veel gezinnen onder de armoedegrens leven.
- Het Lejofonds wil de mensen in genoemd gebied helpen in hun strijd tegen armoede en wil komen tot een structurele verbetering van hun levensomstandigheden.
- Het Lejofonds wil onderwijs mogelijk maken voor kansarme kinderen en hen een hoopvolle toekomst bieden.
Daarvoor ontwikkelt het Lejofonds projecten, zoals nu ook het project Green Charcoal.

Met het project Green Charcoal wil het Lejofonds komen tot inkomensverbetering van de deelnemende families aan het project waardoor zij tenminste in staat zijn het schoolgeld van de kinderen te betalen.

Nu het project loopt worden ook problemen zichtbaar. Enkele daarvan zijn al overwonnen. Om een goede kwaliteit houtskool te krijgen, moet er een goede samenstelling zijn van het afval en het verbrandingsproces moet gecontroleerd verlopen. Dit is een leerproces. Inmiddels levert het project houtskool van goede kwaliteit.

De deelnemers aan het project zijn vrouwen. Zij werken dagelijks op het land en zijn ook verantwoordelijk voor het huishouden. Nu zij ook in het project werken, hebben zij een balans moeten vinden in de tijdsinvestering voor de verschillende taken. Dat is inmiddels gelukt.

Binnen het project wordt gewerkt met verschillende machines die met de hand bediend worden. Dit beperkt de productie. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om electrische machines aan te schaffen.

Er moeten de nodige inspanningen verricht worden om een afzetmarkt voor de groene houtskool te verkrijgen. Het is een nieuw product voor de mensen in de omgeving en ze moeten overtuigd worden van de voordelen ervan. Er zijn directe voordelen voor de gebruikers. Groene houtskool geeft geen rook af en is daardoor veilig voor koken binnenshuis. Het brandt langer en schoner dan het traditionele houtskool.

De productie en daardoor de opbrengsten liggen nog onder het verwachtingsniveau. Maar het project ontwikkelt zich. De vrouwen geloven erin. Zij zijn bereid er hard voor te werken."

Wij zijn trots op de resultaten die mede dankzij de inzet van deelnemende werkgevers en fietsers van Fietsen Scoort zijn gerealiseerd. Fiets ook voor een duurzame wereld en doe mee met Fietsen Scoort!

Lejofonds