Goede verlichting is belangrijk, maar bonnenpaniek is onnodig

14-07-2015 Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat de politie steeds minder bekeuringen uitdeelt voor het fietsen zonder licht. In het artikel wordt gesuggereerd dat de Fietsersbond veel dodelijke fietsongelukken verwacht door het ontbreken van verlichting. Die suggestie is onterecht.

Geen verband
De Fietsersbond maakt zich al jaren hard voor goede fietsverlichting. Elk najaar houden onze vrijwilligers in tientallen steden fietsverlichtingsacties, vaak in samenwerking met de politie. Dit doen we omdat het belangrijk is om gezien te worden, zowel voor jezelf als voor anderen. Het is echter ook belangrijk om te weten dat het verband tussen (gebrek aan) fietsverlichting en ongevallen nog altijd niet duidelijk is gelegd. Daarnaast is ook geen explosieve stijging in het aantal fietsers zonder licht te zien, alleen het aantal boetes daalt.

Een stijging van het aantal ongelukken verwachten op basis van het aantal uitgedeelde boetes is niet meer dan een aanname, en dat is voor de Fietsersbond niet genoeg. Zo kan het bijvoorbeeld heel goed zijn dat de prioriteiten van de politie zijn verlegd naar controles op de maximumsnelheid, en die hebben waarschijnlijk weer een positief effect op het aantal ongevallen.

Goede verlichting
Het uitdelen van boetes kan zeker effect hebben op het aantal fietsers dat goede verlichting aanschaft, maar het stimuleren van het gebruik is belangrijker, aldus Saskia Kluit van de Fietsersbond. “Een van onze meest succesvolle acties is er een met de politie. Fietsers zonder licht kunnen dan bij een controleactie ter plekke goede fietsverlichting aanschaffen of een boete krijgen. Ze kiezen dan natuurlijk voor het eerste, en dat is ook het belangrijkste. En daarom is controle wel belangrijk. Zo helpen we samen alle fietsers aan goede verlichting.”

Bron: Fietserbond