Fietsers brengen Europa jaarlijks tot 513 miljard euro op

06-12-2016 Het fietsverkeer in de 28 EU-lidstaten creëert jaarlijks voor 513 miljard euro aan economische voordelen – meer dan 1000 euro per Europeaan. Dat besluit de European Cyclists Federation (ECF) in een nieuwrapport.

De cijfers zijn indrukwekkend: fietsen brengt de Europese economie niet alleen rechtstreeks 63 miljard per jaar op, maar nog eens een veelvoud van die som via andere domeinen, schat de ECF. Zo levert het jaarlijks 15,5 miljard op via het milieu en het klimaat, 30 miljard via verbeterde mobiliteit en tot 191 miljard aan voordelen voor de Volksgezondheid. Tel daar nog beleidsdomeinen als innovatie, energie en sociale zaken bij, en de som stijgt tot 513 miljard euro per jaar, zegt deECF.

De economische voordelen zijn mogelijk zelfs nog hoger mochten er meer data beschikbaar zijn, zegt Holger Haubolt van de ECF. ‘In sommige domeinen hebben we voordelen van het fietsen in kaart gebracht maar kunnen we nog geen berekening of inschatting maken’, zegt Haubold. Van de 513 miljard is 239,99 gebaseerd op concrete bewijzen, 90,7 miljard op de beste beschikbare gegevens, en 182,5 miljard op schattingen. ‘Er is nog meer onderzoek nodig in die domeinen om een cijfer op die voordelen te kleven’, zegtHaubold.

Verfijnd
Het nieuwe rapport is een meer geraffineerde versie van een eerdere berekening in 2013, toen de ECF de totale economische waarde op 217 miljard schatte. Die nieuwe berekening is niet alleen geactualiseerd met de laatste nieuwe gegevens, maar houdt ook rekening met de feedback die de ECF kreeg op demethodologie.

Het rapport toont aan dat de voordelen van fietsen niet alleen te vinden zijn in specifieke sectoren zoals mobiliteit of leefmilieu, maar ook in heel wat andere Europese beleidsdomeinen, zoals industriebeleid, werkgelegenheid, volksgezondheid en sociaalbeleid.

‘Deze berekeningen tonen opnieuw hoe fietsen een enorme bijdrage levert aan de Europese economie in het algemeen en tegelijk bijdraagt aan heel wat verschillende beleidsdomeinen’, zegt Ádám Bodor van de ECF. ‘Het is dan ook in het belang van de EU om die voordelen te grijpen. Om dat te doen is een gemeenschappelijke strategie nodig die geïntegreerd wordt met alle beleidsdomeinen. Zo’n strategie zou ook de economische voordelen in Europa verhogen, met name in de lidstaten waar nu nog weinig gefietst wordt’.

Bron: mo.be