D66 en GroenLinks hebben meeste aandacht voor de fiets

06-03-2017 D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht voor fietsers. Ook de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren scoren bovengemiddeld in de programmavergelijking van de Fietsersbond.

De Fietsersbond vergeleek 13 verkiezingsprogramma’s op fietsvriendelijkheid.

Bron: Fietsberaad/Crow