22 april: Earth Day

21-04-2016 De Dag van de Aarde is een jaarlijks terugkerend evenement op 22 april. De dag heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Op de Dag van de Aarde wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.

Een positieve benadering die past bij FietsenScoort. Met Fietsen Scoort stimuleren we fietsen naar het werk op een actieve en uitdagende wijze. Fietsen is leuk. Fietsen heeft veel voordelen. Vaker de fiets pakken is goed voor je gezondheid. Bovendien draagt fietsen bij aan CO2-reductie en het tegengaan van klimaatverandering wereldwijd.

In de Verenigde Staten is de Dag van de Aarde (International Earth Day) sinds 1970 een populair fenomeen. Ook in Frankrijk is de Dag van de Aarde al langer ingeburgerd. Sinds 2004 krijgt deze dag ook in Nederland steeds meer bekendheid. Kijk hier voor meer info.