Wat is een campagnecoördinator?

Iedere organisatie die meedoet, stelt een interne campagnecoördinator aan. De campagnecoördinator is zowel aanspreekpunt voor de deelnemende werknemers, als contactpersoon voor het campagnebureau van Fietsen Scoort. Meestal is de persoon die de organisatie aanmeldt automatisch de campagnecoördinator. Maar dit kan natuurlijk altijd anders. En je kunt er ook voor kiezen het coördinatorschap te laten rouleren. We kijken graag samen met jou welke vorm het best bij jullie past.

Samen aan de slag
De campagnecoördinator kan deelnemerslijst inzien met alle fietser, inclusief de prestaties. Jij vindt het een uitdaging om Fietsen Scoort te promoten binnen de organisaties en iedereen te motiveren mee te doen. Het campagnebureau helpt je daarmee.

Je ontvangt een handleiding met alle praktische zaken en de campagnematerialen kan je hier downloaden. Andere communicatie gaat via de mail. De werklast valt mee. Bij een middelgrote organisatie is deze persoon in de gehele campagneperiode slechts zo’n 4 tot 8 uur per jaar. We zien uit naar onze samenwerking.

Basistaken van de campagnecoördinator:

 • Werven van deelnemers, dus collega's uit jouw organisatie werven. Wij geven je tips over hoe je dit kunt aanpakken.
 • Campagnematerialen bestellen (wervingsfolders).
 • Deelnemers erop wijzen dat ze zich online via de website kunnen inschrijven.
 • Deelnemers informeren over verloop en resultaten van de fietscampagne.
 • Contacten onderhouden met ons.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld:

 • Organiseren van een startactiviteit en een afsluiting van het campagnejaar.
 • Wervingsfolders uitdelen tijdens de landelijke Fiets naar je Werkdag.
 • Maatregelen nemen om het fietsen verder te stimuleren.
 • Werknemers in het 'zonnetje' zetten die enthousiast meedoen of een speciale prestatie hebben behaald.
 • Aandacht schenken aan collega’s via website / intranet / nieuwsbrief of zelfs in de lokale media
 • Extra prijzen voor deelnemers binnen het eigen bedrijf regelen.