Meedoen als werkgever

Eén ding staat vast, in het huidige tijdperk is het voor iedere organisatie van belang om beleid te formuleren op het gebied van klimaat, milieu en CO2 besparing. Een voornemen is een goed begin, maar implementatie blijkt nogal eens lastig.

Door deelname aan Fietsen Scoort wordt de organisatie een eenvoudig instrument geboden om invulling te geven aan duurzaamheidsbeleid. Laagdrempelig en effectief. Op het gebied van vervoer en mobiliteit zijn namelijk eenvoudige stappen te zetten en bovendien investeer je hiermee in de gezondheid van medewerkers. Gebrek aan fysieke beweging op het werk blijkt een actueel probleem. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat fietsen naar het werk een meetbare bijdrage levert aan vermindering van het ziekteverzuim. Fietsen Scoort is door het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen beoordeeld als effectieve campagne. De beoordelaars noemen als sterke punten: laagdrempelig, praktisch, aantoonbaar grote effecten, innovatief en handig.

Hoe werkt het?
Werkgevers melden zich aan door zich te registreren als bedrijf. Deelname aan Fietsen Scoort maakt duurzaamheid op praktisch niveau zichtbaar in de organisatie. De campagnewebsite biedt een scala aan informatie en tools die ook gebruikt kunnen worden om duurzaamheidsbeleid te onderstrepen en verder vorm te geven. Samen met een campagnecoördinator uit jouw organisatie zetten we de fietscampagne op. Dankzij de geteste methode en ondersteuning door het campagnebureau kost het weinig tijd Fietsen Scoort in de organisatie te implementeren.

Kosten en impact
Naast het aanstellen van een campagnecoördinator betalen werkgevers € 5,- per deelnemer, per kalenderjaar. Aan het eind van het jaar wordt gekeken hoeveel deelnemers er zijn. De werkgever ontvangt in november een nota.

Daarnaast kan de werkgever er voor kiezen om een bedrag per fietskilometer te sponsoren (indien wenselijk met een plafondbedrag per jaar). Het sponsorbedrag wordt verdeeld over de fietsprojecten van CooP Africa. Met de afgelegde fietskilometers van en naar het werk in Nederland verbeteren we het leven van gezinnen in Afrika. Met Fietsen Scoort toon je maatschappelijke betrokkenheid en werknemers zetten zich graag in voor een goed doel.

Na elk jaar ontvangt de werkgever een certificaat met de bedrijfsresultaten. Hiermee wordt duidelijk dat duurzaam ondernemen deel uitmaakt van de organisatie. Meer weten? Hier vind je alle voordelen van de fietscampagne op een rij.